Wykładowcy

Chirurgia Ogólna, Chirurgia Naczyniowa

Dr n. med. Andrzej Jawień specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu oraz pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Wspaniały nauczyciel, który wspiera, motywuje i inspiruje do dalszego zgłębiania wiedzy. Pasjonat przyrody, historii, fotografii i pieszych wędrówek. O chirurgii naczyniowej opowiada w sposób, który nie tylko zapada w pamięć, ale przede wszystkim zaraża pasją do tej dziedziny medycyny.

 

Kardiochirurgia

Dr n. med. Marcin Misterski specjalista kardiochirurgii. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz pracownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Członek licznych stowarzyszeń (PTK, PTKT, EACTS) oraz autor i współautor szeregu publikacji naukowych. Do zawodowych zainteresowań Doktora należą transplantologia, leczenie operacyjne choroby wieńcowej, wad zastawkowych oraz niewydolności krążenia. Natomiast w czasie wolnym bierze udział w licznych maratonach.

 

Chirurgia Ogólna, Chirurgia Rekonstrukcyjna

Dr n. med. Dominik Walczak specjalista chirurgii ogólnej. Członek zespołu profesora Adama Maciejewskiego w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Uczeń specjalisty chirurgii rekonstrukcyjnej prof. Joon Pio Honga. Nominowany do nagrody LINK® Award w kategorii podciśnieniowej terapii ran. Szczególne zainteresowania Doktora obejmują mikrochirurgię oraz chirurgię rekonstrukcyjną.

 

Chirurgia Ogólna, Herniologia

Dr n. med. Andrzej Ratajczak specjalista chirurgii ogólnej oraz herniologii. Doktor jest Absolwentem Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego i pracownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obszary jego zainteresowań obejmują leczenie chirurgiczne przepuklin pachwinowych oraz brzusznych, a także stosowane w ich leczeniu biomateriały. Członek Polskiego Klubu Przepuklinowego, którego w latach 2010-2012 był dyrektorem. W 2015 roku nagrodzony dyplomem Kapituły im. Bolesława Szareckiego za wybitny wkład w rozwój polskiej herniologii.

 

Ginekologia

Dr hab. n. med. Radosław Mądry specjalista położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej. Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu i Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego. Członek towarzystw naukowych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych (PTG, PTGO, ESGO). Autor i współautor ponad 90 publikacji naukowych. Obszary szczególnych zainteresowań obejmują raka jajnika, chemioterapię dootrzewnową oraz techniki laparoskopowe.

 

Chirurgia Ogólna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz specjalista chirurgii ogólnej oraz proktologii. Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Prezes Polskiego Klubu Proktologicznego w latach 2010-2012. Założyciel Stowarzyszenia Polski Rejestr Polipowatości. Członek Zarządu Towarzystwa Chirurgów Polskich w latach 2013-2015. Autor oraz współautor licznych artykułów naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach.

Zdjęcie: https://www.mp.pl/

 

Prawo Medyczne

Adwokat Karolina Podsiadły-Gęsikowska ekspertka w zakresie prawa medycznego, specjalizująca się w problematyce odszkodowań oraz radca prawny Aleksandra Powierża specjalistka prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa medycznego.

Obie Panie prowadzą Kancelarię adwokacko-radcowską Podsiadły-Gęsikowska, Powierża Sp.p. w Warszawie, w ramach której reprezentują lekarzy w postępowaniach dyscyplinarnych, karnych oraz cywilnych. Co więcej, Panie prowadzą fanpage’a „Prawnik Lekarza” oraz blog, gdzie propagują wiedzę dotyczącą odpowiedzialności podmiotów medycznych.