SKN Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Mini-Inwazyjnej

Opiekun: dr n. med. Adam Bobkiewicz

Przewodniczący: Maciej Konopka

SKN Torakochirurgii

Opiekun: dr hab. n. med. Mariusz Kasprzyk

Przewodnicząca: Magdalena Sielewicz

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:

Maciej Konopka

Magdalena Sielewicz

Członkowie:

Patrycja Antosik

Pamela Jeske

Marcin Jędrzejczyk

Iwona Juszczyk

Patrycja Jóźwiak

Marcin Kiszka

Jakub Kramek

Aleksandra Łukowska

Karolina Michalik

Kornel Pieczyński

Maciej Piekarski

Witold Pinczak

Piotr Rzeczycki

Przemysław Skulik

Aleksandra Smagała

Katarzyna Sochacka

Jan Stępka

Aleksandra Szulc