Sesja konkursowa

Przedstawiamy wyniki Sesji Konkursowych:
Sesja Konkursowa „A”:
I miejsce – „Radykalne wzmocnienie pierścienia aortalnego u pacjenta z nawracającym przeciekiem okołozastawkowym – opis trzech przypadków”
Autor prezentujący: Łukasz Moskal
II miejsce – „Długotrwała sterydoterapia jako czynnik ryzyka rozszczelnienia zespolenia jelitowego”
Autor prezentujący: Jakub Klekowski
III miejsce – „Zakrzepica żyły wrotnej (PVT) po rękawowej resekcji żołądka”
Autor prezentujący: Marta Jutrzenka
Sesja Konkursowa „B”:
I miejsce – „Całkowita pankreatektomia w leczeniu IPMN – trudne śródoperacyjne decyzje terapeutyczne. Opis przypadku.”
Autor prezentujący: Karolina Majewska
II miejsce – „Powikłania chirurgicznego leczenia polipa okolicy zastawki krętniczo-kątniczej – opis przypadku
Autor prezentujący: Justyna Zielonko”
III miejsce – „Wrzód Cushinga jako powikłanie pointubacyjnej perforacji tchawicy.”
Autor prezentujący: Natalia Zajdel
oraz
„Przetoka jelitowo-skórna jako powikłanie chirurgii laparoskopowej”
Autor prezentujący: Gabriela Gronowicz

Harmonogram wystąpień

Decyzją Członków Jury Sesji Konkursowej zakwalifikowano prace:
 1. Całkowita pankreatektomia w leczeniu IPMN – trudne śródoperacyjne decyzje terapeutyczne. Opis przypadku.
  Autor prezentujący: Karolina Majewska
 2. Rozerwanie ściany jelita w wyniku GIST w uchyłku Meckela
  Autor prezentujący: Karolina Radzikowska
 3. Powikłania w przebiegu rękawowej resekcji żołądka z dostępu laparoskopowego.
  Autor prezentujący: Agata Anna Sierzputowska
 4. Przetoka jelitowo-skórna jako powikłanie chirurgii laparoskopowej
  Autor prezentujący: Gabriela Gronowicz
 5. Późne powikłania w bariatrii
  Autor prezentujący: Weronika Grochowska
 6. Powikłania chirurgicznego leczenia polipa okolicy zastawki krętniczo-kątniczej – opis przypadku
  Autor prezentujący: Justyna Zielonko
 7. Dren otrzewnowy układu komorowo-otrzewnowego jako rzadka przyczyna perforacji jelit u pacjenta z wodogłowiem
  Autor prezentujący: Jagoda Dąbek
 8. Czy kiedyś żałowałem, że zdrenowałem?
  Autor prezentujący: Maria Buda
 9. Wrzód Cushinga jako powikłanie pointubacyjnej perforacji tchawicy.
  Autor prezentujący: Natalia Zajdel
 10. Jatrogenna perforacja jelita cienkiego jako powikłanie plastyki przepukliny pachwinowej metodą TAPP.
  Autor prezentujący: Adriana Hofman
 11. Krwiak opłucnej jako skutek uszkodzenia tętnicy piersiowej wewnętrznej podczas implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej – opis przypadku.
  Autor prezentujący: Wojciech Wokurka
 12. Radykalne wzmocnienie pierścienia aortalnego u pacjenta z nawracającym przeciekiem okołozastawkowym – opis trzech przypadków
  Autor prezentujący: Łukasz Moskal
 13. Powikłania będące następstwem ciężkiego oparzenia chemicznego przełyku
  Autor prezentujący: Katarzyna Budzyńska
 14. Późne krwawienie jelitowe po skutecznej thrombectomii tętnicy krezkowej górnej
  Autor prezentujący: Magdalena Julia Jabłońska
 15. Powikłania brzuszne po operacjach kardiochirurgicznych – opis przypadku
  Autor prezentujący: Maciej Łuczak
 16. Zakrzepica żyły wrotnej (PVT) po rękawowej resekcji żołądka
  Autor prezentujący: Marta Jutrzenka
 17. Liczba siedem – szczęście czy pech? Ciąg operacji następczych z pogranicza chirurgii ogólnej i naczyniowej.
  Autor prezentujący: Rafał Andrachiewicz
 18. Długotrwała sterydoterapia jako czynnik ryzyka rozszczelnienia zespolenia jelitowego
  Autor prezentujący: Jakub Klekowski
 19. Przetoka ustno-szyjna jako powikłanie w chirurgii nowotworów jamy ustnej. Wpływ czynników ogólnoustrojowych i radioterapii na leczenie powikłania – case report.
  Autor prezentujący: Mateusz Król
 20. Niewydolność wielonarządowa w przebiegu nadciśnienia śródbrzusznego jako powikłanie ostrego zapalenia trzustki
  Autor prezentujący: Cezary Miedziarek

Regulamin Sesji Konkursowej